Fotorelacja z Festiwalu Kultur w parku na os. Konieczki

Zapraszamy na fotorelację z Festiwalu Kultur w parku na os. Konieczki, wydarzenia zrealizowanego w ramach projektu PR/1/036/2018.

Foto. Łukasz Klimowicz

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.  

Niniejsza informacja została opublikowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za jej treść odpowiada wyłącznie Ełckie Centrum Kultury i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.