Ełcka Strefa Kultury – Edycja II

Już po raz drugi Ełckie Centrum Kultury zachęca artystów i twórców z Ełku i regionu do udziału w projekcie ”Ełcka Strefa Kultury”.

Druga edycja Projektu będzie wyjątkowa, bo artyści i twórcy będą mieli okazje zaprezentować się na żywo!

Celem projektu jest:

  1. Promocja artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, którzy chcieliby zrealizować autorskie projekty w Ełku.
  2. Przybliżenie mieszkańcom postaci i twórczości lokalnych artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz udostępnienie im przestrzeni do realizacji działań twórczych i rozwijania pasji.
  3. Wsparcie realizacji wartościowych inicjatyw kulturalnych – artystycznych i edukacyjnych, prezentowanych w udostępnianej  przestrzeni, z dziedziny sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu, literatury, edukacji kulturalnej i innych.

W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie (posiadające pisemną zgodę rodzica) oraz osoby prowadzące działalność artystyczną z Ełku i rejonu, działające na rzecz rozwoju kulturalnego ełczan.

Wniosek należy złożyć do 15 czerwca 2023r. pod adresem e-mail : sekretariat@eck.elk.pl

Osoba do kontaktu w kwestiach formalnych związanych ze składaniem wniosków: Małgorzata Gałczyńska, tel. 606 439 085,  malgorzata.galczynska@eck.elk.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek

Porozumienie

Karta oceny