Nie-Boska Komedia – Spektakl Teatru Wierszalin – fotorelacja

Teatr Wierszalin zaprezentował dramat romantyczny Zygmunta Krasińskiego,­ jednego z trzech wieszczów narodowych, którzy zaliczani są do największych polskich poetów doby romantyzmu. Spektakl w adaptacji i reżyserii wybitnego reżysera, twórcy supraskiego teatru – Piotra Tomaszuka.

„Nie-Boska komedia” Krasińskiego jest dramatem romantycznym. Sztuka może być odbierana dwuznacznie: określa historię jako dzieło ludzkości lub ukazuje komedię dziejącą się bez boskiej interwencji, przeczącą planom boskim. Autor uważał, że działania człowieka są względne i ostatecznie poddane woli Boga. Dwie skrajnie odmienne racje ukazane w utworze tracą na znaczeniu w obliczu interwencji racji uniwersalnej, Absolutu. Najważniejszym problemem poruszanym w dziele Krasińskiego jest konflikt polityczno-społeczny czyli, jak pisał, walka „arystokracji i demokracji”. W utworze zawarta jest także krytyka typowo romantycznego nastawienia do rzeczywistości.

Zdjęcia: Monika Pietkiewicz