Zamknięci w celuloidzie – nabory na warsztaty i wyjazdy

NABORY!
14.05.2022-08.10.2022

Ełckie Centrum Kultury od lipca 2020 roku realizuje projekt „Zamknięci w celuloidzie. Film jako narzędzie włączenia społecznego”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska udało nam się przeprowadzić sesje kinoterapii, zakończyliśmy też remont kawiarni kinowej. Teraz nadszedł czas na wyjazdy i warsztaty, które realizujemy wraz z naszym partnerem  Centrum Kinowym „Romuva” w Kownie.

Szukamy chętnych – dzieci i młodzieży, seniorów, oraz pedagogów, streetworkerów i edukatorów, którzy wezmą udział w warsztatach filmowych, podczas których pogłębiać będziemy wiedzę filmową, wykorzystamy kinoterapię, a wszystkiemu przyświecać będzie hasło – integracja! Część warsztatów realizowana będzie w Kownie. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące terminów, grup wiekowych oraz zgłoszeń.

GRUPY SZKOLNE – kompletujemy 4 grupy obejmujące dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat. Każda grupa będzie się składała 10 osób, zostaną one podzielone wiekowo (np. 10-12). Na warsztaty trzeba zarezerwować dwa weekendy, odbędą się w Kownie i w Ełku. Udział bezpłatny – gwarantujemy transport, wyżywienie, nocleg.

GRUPA NR 1 – 10 OSÓB

14-15.05.2022 Warsztaty w Kownie, 10-11.09.2022 Warsztaty w Ełku

GRUPA NR 2 – 10 OSÓB

28-29.05.2022 Warsztaty w Kownie, 17-18.09.2022 Warsztaty w Ełku

GRUPA NR 3 – 10 OSÓB

11-12.06.2022 Warsztaty w Kownie, 24-25.09.2022 Warsztaty w Ełku

GRUPA NR 4 – 10 OSÓB

18-19.06.2022 Warsztaty w Kownie, 08-09.10.2022 Warsztaty w Ełku

WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW, EDUKATORÓW, STREETWORKERÓW – 8 osób
Warsztaty będą dotyczyć praktycznego wykorzystania kinoterpii w codziennej edukacji dzieci i młodzieży. Warsztaty bezpłatne – gwarantujemy wyżywienie.

TERMIN – 28-29.05.2022 w Ełku

WARSZTATY WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 10 osób
Obóz wakacyjny obejmuje warsztaty w Kownie i w Ełku. Udział bezpłatny – gwarantujemy transport, wyżywienie, nocleg.

TERMINY:
11-15.07.2022 Kowno
08-12.08.20222 Ełk

WARSZTATY AKTYWNOŚCIOWE DLA SENIORÓW 60+ – 10 osób
Warsztaty bezpłatne – gwarantujemy wyżywienie.

TERMIN 21-24.07.2022 Ełk

W każdych z wyżej wymienionych warsztatów wezmą również udział grupy z Litwy. Udział jest bezpłatny – wystarczy się zgłosić! Nasze jedyne wymaganie – pozytywne nastawienie! Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ZAPISY E-MAILOWE – ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES marcel.bojar@eck.elk.pl

Będziemy również koordynować listy rezerwowe – dlatego prosimy się nie zniechęcać! Widzimy się na warsztatach!

Działania w ramach projektu „Zamknięci w celuloidzie. Film jako narzędzie włączenia społecznego”, który jest dofinansowany ze środków programu Interreg V-A Litwa-Polska.