„Przez różową szybkę – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”

Młodych miłośników słowa zapraszamy na dziecięcy 25. konkurs recytatorski „Przez różową szybkę — Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 4 do 15 lat w kilku kategoriach wiekowych:

  • przedszkole i klasa 0,
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

Do pobrania: