Pomoc Ukrainie

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ POMÓC

Pamiętajmy, że pomoc będzie potrzebna w dłuższej perspektywie czasowej.

Oto oficjalna lista produktów i środków, które są potrzebne ludziom uciekającym przed wojną, w tym oczekującym przed przejściami granicznymi.

Szczegółowa lista dostępna jest na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl

 

Punkty centralne zbiórek w Ełku:

 • Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” ul. Kościuszki 27A, tel. 886 935 870, w godzinach 10.00-19.00.
 • Caritas Diecezji Ełckiej ul. ks. prał. M. Szczęsnego 1, tel. 87 441 70 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w sobotę 9.00-15.00.

 

Dostępna jest oficjalna strona internetowa, na której zawarte są informacje dla potrzebujących wsparcia obywateli Ukrainy oraz dla tych, którzy chcą udzielić pomocy m.in. materialnej, finansowej, lokalowej, psychologicznej, prawnej. Informacje tłumaczone są na język ukraiński.

Adres oficjalnej rządowej stronypomagamukrainie.gov.pl

Pomoc kierowana jest do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Znajdują się tam dwie zakładki (tłumaczone na język ukraiński):

 • Potrzebuję pomocy – tutaj znajdą informacje obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia;
 • Chcę pomóc – tutaj mogą zgłaszać się wszyscy, którzy chcą pomóc w dowolnym zakresie.

Pomocy mogą udzielać:

 • samorządy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy
 • osoby prywatne

Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów

Każdy może zdecydować, w jakim zakresie chce pomóc. Można przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

Jest kilka opcji pomocy, m.in.:

 • wsparcie materialne
 • mieszkanie lub schronienie
 • środki transportu
 • wsparcie osobiste
 • wsparcie finansowe
 • pomoc psychologiczna, pomoc prawna