Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

Urząd Miasta w Ełku  zorganizował w Ełckim Centrum Kultury spotkanie informacyjne dla przebywających w Ełku obywateli Ukrainy. Przedstawiciele różnych instytucji udzielali informacji dotyczących m.in. uzyskiwania numeru Pesel, różnorodnych form pomocy, sposobu działania opieki zdrowotnej, edukacji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta Ełku (Wydział ds. Obywatelskich, Mienia Komunalnego, Edukacji),
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Szpitala Pro-Medica,
 • Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,
 • Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Straży Granicznej,
 • Caritas Diecezji Ełckiej,
 • Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

W holu Ełckiego Centrum Kultury dla dzieci zorganizowano plac zabaw, na którym odbywały się zabawy pozwalające dzieciom oderwać się od złych wspomnień.

Więcej o dostępnej dla obywateli Ukrainy pomocy i informacji znajdziemy na stronie: www.elk.pl/aktualnosci-wpis/5772/pomoc-ukrainie-gdzie-w-elku-szukac-pomocy-i-informacji.