EACHTRA – Celtycka Podróż – galeria

Gęste, dynamiczne brzmienie celtyckich melodii, tradycyjny taniec irlandzki i spajające to wszystko wizualizacje — oto najkrótszy opis widowiska, które odbyło się w niedzielę dwudziestego marca w Ełckim Centrum Kultury. Poniżej kilka fotograficznych migawek z tego wydarzenia.