„Pamiątka regionu Warmii i Mazur” – konkurs

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem tegorocznego konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę oraz tradycje regionalne i zwyczaje.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022”
  2. „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, twórcy i artyści prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. Prace konkursowe mogą mieć charakter: rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, plecionek, kowalstwa artystycznego czy wytworów rękodzieła artystycznego.

Termin skłania prac: 31 maja 2022 roku.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są:  ttps://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur