Naj(BLIŻEJ)

Naj(BLIŻEJ) to projekt, który ma zbliżać na dwóch płaszczyznach: kulturalno-społecznej i osobistej. W ramach projektu prezentowane będą dwa spektakle Olsztyńskiego Teatru Tańca na scenach Warmii i Mazur. Spektakle te zdobywały nagrody w kraju i zagranicą, ale nie były prezentowane w naszym regionie. Jest to projekt, który ma w założeniu zbliżyć i dotrzeć do publiczności lokalnej.

Spektakle nawiązują do bliskości.

Projekt współorganizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2020.

Krótki spektakl „zeSTROjeNIE” opowiada o bliskości dwojga ludzi, koncentruje się na relacjach i emocjach, opowiada o uległości i dominacji.

Natomiast „OVER GROUND” dotyka tematyki śmierci. Opowiada o śmierci anonimowej i śmierci w chwale, pokazuje jej różne aspekty. Oprócz tego tancerze poruszają nasze lęki przed śmiercią, cierpieniem i umieraniem, niewiadomą.

Spektakle będą udostępnione na żywo 9 grudnia 2020 o godz. 20:00

Link do spektakli:

https://youtu.be/IhiugOZhNPo

Pomiędzy spektaklami nie będzie przerwy.

Działania realizowane są w ramach projektu “OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA działania edukacyjne, artystyczne i statutowe” finansowanego z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, którego organizatorem jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a partnerem Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA.

Więcej o spektaklach i projekcie:

https://ott.olsztyn.pl/najblizej

https://ott.olsztyn.pl/zestrojenie

https://ott.olsztyn.pl/over-ground

https://www.facebook.com/events/193173169097368

https://www.facebook.com/olsztynskiteatrtanca/