Informacje o COVID-19

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

Nakładana jest przez powiatową inspekcję sanitarno-epidemiologiczną na osoby, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2 oraz na  obcokrajowców przekraczających granicę zewnętrzną UE. Współdomownicy mogą zostać objęci kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym

TRWA 10 DNI

Czego nie robić podczas kwarantanny?

 • Nie opuszczaj domu
 • Nie wychodź do sklepu
 • Nie spotykaj się z innymi osobami

Co robić podczas kwarantanny?

 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie
 • Zachowaj zasady higieny

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Infolinia NFZ
800 190 590

Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
 • Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.
 • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji.
 • W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

PAMIĘTAJ!

Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów? Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
 • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.