Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej – drugi koncert XII edycji

Wystąpiły:
Anna Wróbel – wiolonczela
Małgorzata Marczyk – fortepian