WAŻNA INFORMACJA!

UWAGA!

Ełcki samorząd zdecydował o wstrzymaniu organizacji w mieście wszystkich imprez: masowych, sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych do odwołania.

Nie odbędą się zajęcia edukacyjne w Szkole Artystycznej, Ełckim Centrum Kultury i Muzeum Historycznym w Ełku. Zamknięte do odwołania będzie Kino ECK.

Podjęte przez rząd i samorząd ełcki środki ostrożności mają na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczać jego skutki społeczne.

 

Ustalamy nowe terminy koncertów. Bilety zachowują ważność. Po ustaleniu nowych dat niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

Osoby decydujące się na zwrot biletów proszone są o pisemną informację, w przypadku zakupu elektronicznego na bilet@eck.elk.pl lub osobisty kontakt w kasie biletowej jeśli zakupu dokonano w formie gotówkowej lub kartą.

Opłaty za zajęcia przechodzą na kolejne miesiące lub można uzyskać zwrot gotówką w kasie pokój nr 27 albo przelewem na pisemną prośbę na adres sekretariat@eck.elk.pl