Ełckie Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko „instruktor ds. tańca”

Ełckie Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

instruktor ds. tańca” 

  1. Stanowisko: instruktor ds. tańca
  2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

A) zakres obowiązków:

a) prowadzenie zajęć tanecznych we wszystkich grupach wiekowych Działu Pieśni i Tańca;
b) opracowywanie układów tańców narodowych i ludowych z różnych regionów kraju;
c) organizacja wydarzeń artystycznych (w tym m.in.: festiwali, koncertów, występów) w oparciu o repertuar i grupy artystyczne działu;
d) przygotowywanie grup do udziału w festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ludowym, koncertach, festynach, widowiskach na zaproszenie innych miast i instytucji;
e) udział w warsztatach, festiwalach i koncertach;
f) współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych członków grup oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej;

B) wymagania:

a) wykształcenie w kierunku instruktora tańca (preferowane z dziedziny tańca ludowego);
b) uprawnienia pedagogiczne do planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą;
c) przygotowanie praktyczne z zakresu tańca;
d) znajomość zagadnień z zakresu tańców narodowych, ludowych oraz pokrewnych;
e) obsługa komputera;
f) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
g) dyspozycyjność;
h) dobra organizacja pracy i terminowość;
i) umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
j) inne, niezbędne dla właściwej pracy na ww. stanowisku;

C) oferujemy:

a) umowę o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze 1/4 etatu lub elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1/4 etatu;
c) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku;
d) możliwość rozwoju i twórczej pracy z zespołem o długoletnich tradycjach.


Termin nadsyłania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje) w podpisanych kopertach należy dostarczyć do sekretariatu p. 30 w terminie do 13 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje:
www.eck.elk.pl/praca