XXXI KAZIUKI

Aktualizacja: INFORMUJEMY, ŻE LISTA WYSTAWCÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA

 

Zapraszamy zainteresowanych wystawców do składania zgłoszeń oraz aktywnego udziału w tegorocznym jarmarku z okazji XXXI KAZIUKÓW !

Każdy, kto chce zostać Wystawcą, powinien zapoznać się z regulaminem wydarzenia i wypełnić kartę zgłoszenia dostępną poniżej.

Tegoroczny jarmark odbędzie się na parkingu przy ECK (ul. Wojska Polskiego 47, Ełk). 

W przypadku dużej ilości wniosków zostanie dokonany wybór propozycji najtrafniejszych dla charakteru wydarzenia.

Zgłoszenia na  jarmark przyjmuje p. Marta Kosakowska – pracownik działu Programowo-Organizacyjnego, email: marta.kosakowska@eck.elk.pl, tel. 87 621 52 45.

Zgłoszenia na jarmark prosimy przesyłać mailowo (marta.kosakowska@eck.elk.pl) lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 7 w budynku ECK.

UWAGA!

W związku z tegoroczny jarmarkiem z okazji XXXI KAZIUKOW, który odbędzie się 29 lutego 2020r.przy Ełckim Centrum Kultury, informujemy że wystawcy którzy będą prowadzili sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu mają obowiązek poinformowania na piśmie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży.

Wymóg ten regulują przepisy prawa krajowego:

– §3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U 2016 poz. 451)

-§5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U 2015 poz. 1703)

Karta zgłoszenia Kaziuki 2020
Regulamin jarmarku – XXXI KAZIUKI – wystawcy