Konkurs plastyczny „Mikołajowe obrazki”

Wszystkie dzieci z Ełku i okolic zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Mikołajowe obrazki”!
Tegoroczny temat prac to: „Święty Mikołaj na Mazurach”.
Prace konkursowe będzie można składać do 4 grudnia do specjalnie przygotowanej skrzynki, która znajduje się w holu Ełckiego Centrum Kultury.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia podczas wydarzenia „Fabryka Świętego Mikołaja”.

Regulamin konkursu:
1. Do konkursu zapraszamy dzieci z Ełku i okolic w wieku od 3 do 9 lat.
2. Każdy z uczestników konkursu wykonuje samodzielnie jedną pracę, związaną z tematem w formacie A4 w dowolnej, płaskiej technice plastycznej. Prace przestrzenne oraz niezwiązane z tematem zostaną odrzucone.
3. Temat prac: „Święty Mikołaj na Mazurach”.
4. Prace należy składać do specjalnie oznaczonej skrzynki znajdującej się w holu Ełckiego Centrum Kultury, do dnia 4 grudnia 2019 r.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz ECK.
6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane 6 grudnia w Galerii „Holl” Ełckiego Centrum Kultury.
7. Wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 r. podczas wydarzenia „Fabryka Św. Mikołaja” około godz. 17:00, które odbędzie się na sali ZEBRA.
8. Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę wg wzoru poniżej, wypełnioną drukowanymi literami.

Wzór metryczki:
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………….
Wiek: …………………………….
Klasa: …………………………….
Przedszkole/ Szkoła nr: …………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica: …………………………….
Kontakt do nauczyciela/opiekuna: (tel. i e-mail) …………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu plastycznego z cyklu „ Mikołajowe obrazki” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.).
Podpis: …………………………….