Informacja

Uprzejmie informujemy, że Ełckie Centrum Kultury honoruje ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny na Mulatkę 2019 oraz wszystkie seanse kinowe.

Ogólnopolska karta funkcjonuje niezależnie od obowiązującej w naszym mieście „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.

Katalog zniżek i ulg proponowanych w ramach karty ogólnopolskiej zamieszczony jest na stronie internetowej na www.rodzina.gov.pl lub na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/ oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku pod nr tel. 87 732 -62 -66.