XI Edycja – Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

XI Edycja – Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

z dnia 2 czerwca – Koncert Młode Talenty
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Wykonawcy:

Natalia Wojciechowska – skrzypce

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku siedmiu lat w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie pod kierunkiem mgr Beaty Stankiewicz. Obecnie jest uczennicą klasy trzeciej Państwowej Szkoły Muzycznej  II stopnia w Łomży .

Z wielkim powodzeniem reprezentuje szkołę w licznych konkursach w Polsce i za granicą. Do jej największych sukcesów należą: I miejsce w IX Warmińsko- Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka  w Olsztynie w 2014 r.,II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej – Oskar Rieding” w Warszawie w 2013 r., I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Lublinie w 2014 r., I nagroda w  14th International Independent Music Competition „ Individualis” na Ukrainie, I miejsce i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Micka Competition w Pradze ( Czechy ) ,II nagroda w 22. Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” im. Bohdana Warchala w Dolnym Kubinie (Słowacja), I miejsce w „International Music Competition” Belgrad, Serbia, 1 nagroda w 2 Ilona Feher International Violin Competition w Budapeszcie oraz I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach.

Natalia Wojciechowska została stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2015 i 2016 oraz CEA. W 2017 r. została laureatką stypendium ufundowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Od 2017 roku jest stypendystką „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Zdolnych”.

Uczennica koncertowała wielokrotnie na Zamku Królewskim w Warszawie. W latach 2014-2018 grała z Orkiestrą Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży podczas corocznego koncertu „Estrada Młodych”. Koncertowała w Kościele Św. Katarzyny w Wilnie na Litwie (2016), Ambasadzie Polskiej w Pradze (2017) oraz jesienią tego samego roku dokonała nagrania w Czeskim Radiu w Pradze.

Swoje umiejętności z zakresu gry solowej i kameralistyki doskonaliła uczestnicząc w Międzynarodowych Kursach Muzycznych pod okiem wybitnych profesorów.

Anna Kamińska – fortepian

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Podstawowej Szkole Muzycznej imienia F. Chopina w Będzinie. Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia w Bytomiu w klasie prof. Marii Serafin, Akademię Muzyczną im Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku oraz studia podyplomowe na wydziale instrumentalno-pedagogicznym – kierunek fortepian. Uczestniczka licznych seminariów pianistycznych pod kierunkiem m.in.:

M Catanii, A Jasińskiego, W Mierżonova, A. Tatarskiego, J Bonowetrza, Duo Pepicelli. Brała udział w konkursach fortepianowych (m.in.: I Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim – wyróżnienie czy Jenesse Musicales i Enescu w Bukareszcie). Ma za sobą zarówno występy solowe jak i z towarzyszeniem zespołów kameralnych. Obecnie pracuje jako pedagog i akompaniator w szkołach muzycznych w Łomży i Białymstoku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.