Rytmiczne Maluszki

RYTMICZNE MALUSZKI

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Celem jest: rozwijanie funkcji poznawczych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych; rozwijanie wspólnej aktywności ruchomej, głosowej i instrumentalnej; stwarzanie miłego i ciepłego nastroju; budowanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa; kształtowanie świadomości własnego ciała i przestrzeni; doskonalenie umiejętności komunikacji, odbiór bodźców; koncentracja uwagi; naśladownictwo dzielenie przestrzeni z innymi, akceptacja innych i nawiązywanie z nimi bliższego kontaktu; zachęcanie do współdziałania w grupie. Dziecko porusza się w rytm muzyki, odreagowuje napięcia psychoruchowe, wyzwala aktywność własną, potrafi odbierać, odczuwać bodźce dźwiękowe, dotykowe, zmniejsza swój lęk, niepokój i agresję, umie się wyciszyć, zrelaksować.

Zmiana terminu zajęć Rytmiczne maluszki

Od 5 kwietnia zmienia się termin zajęć Rytmiczne Maluszki,
Dodatkowo zajęcia będą odbywały się także w soboty – pierwsze już 6 kwietnia.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki (od 8.04.2019)

  • 0 -2 lata, poniedziałek, godz. 10.00-11.00, sala 11, ECK
  • 2 -3 lata, poniedziałek, godz. 11.00-12.00, sala 11, ECK

oraz soboty (od 6.04.2019)

  • 0 -3 lata, sobota, godz. 12.00-13.00, sala 11, ECK

Szczegóły w zakładce Edukacja

Zapraszamy 🙂