Warsztaty „Perkusji ciała” w dniach 5-6 listopada w Alytusie na Litwie.

Ełckie Centrum Kultury razem z Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska, „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” zorganizowało dwudniowe warsztaty „Perkusji ciała” w dniach 5-6 listopada w Alytusie na Litwie. Podczas warsztatów uczestnicy z Ełku i Alytusa nauczyli się jak zamienić w orkiestrę swoje własne ciało klaskając, tupiąc, łącząc te dźwięki w rytm. Były to nowe piękne doświadczenia. Na zakończenie uczestnicy zaprezentowali na scenie co udało się im wspólnie stworzyć w ramach zajęć oraz uczestniczyli we wzruszającym koncercie ełckiego artysty Marcina Pyciaka.