Dwudniowe warsztaty „Perkusji ciała” w dniach 27-28 października w Alytusie na Litwie.

Ełckie Centrum Kultury razem z Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska, „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” zorganizowało dwudniowe warsztaty „Perkusji ciała” w dniach 27-28 października w Alytusie na Litwie. Podczas warsztatów uczestnicy z Ełku i Alytusa nauczyli się jak zamienić w orkiestrę swoje własne ciało, klaskając, tupiąc ,łącząc te dźwięki w rytm. Były to nowe piękne doświadczenia. Na zakończenie uczestnicy zaprezentowali na scenie co udało się im wspólnie stworzyć w ramach zajęć oraz uczestniczyć w pięknym koncercie ełckiego chóru GOSPELK.