Koncert 30 września grupa młodzieżowa z Alytus ,,Jazz Do It”

Koncert w ramach projektu: Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” to projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: polskiego – Ełckie Centrum Kultury i litewskiego – Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus.