Wernisaż wystawy Zatarte Ślady Tadeusz Rolke

Foto: Janusz Pilecki