Dziecięcy Festiwal Folkloru Karta zgłoszenia i regulamin

Dziecięcy Festiwal Folkloru Karta zgłoszenia i regulamin

Dziecięcy Festiwal Folkloru “MAZURSKIE FIGLE” - karta zgłoszenia i regulamin

22
-
26
Sie
2019
zapisy
Ełckie Centrum Kultury
zapisy,

Regulamin

 1. Organizator Festiwalu: EŁCKIE CENTRUM KULTURY.
 2. Festiwal odbędzie się w Ełku w dniach:

22.08. – 26.08. 2019.

przyjazd:     22.08. do godz. 18.00     wyjazd: 26.08. do godz. 12.00

 1. Uczestnikami Festiwalu 2019 są wyłącznie DZIECIĘCE zespoły folklorystyczne .
 2. Festiwal ma formę przeglądu i nie jest konkursem.
 3. Zespoły uczestniczące w Festiwalu otrzymują:
 • Statuetkę FESTIWALU
 • Dyplom
 1. Akredytacja za każdego uczestnika wynosi : 350,- zł od osoby (85 euro) – 4 doby

      (kapela, kierowca, opiekunowie) tylko kierownik grupy jest zwolniony z opłaty.

 1. Ilość członków każdego zespołu: 35 osób (tancerze, kadra, kapela, kierowcy).
 2. Organizatorzy zapewniają: noclegi zakwaterowanie w Bursach szkolnych w Ełku, wyżywienie, materiały informacyjne, integrację, oraz pilota (przewodnika) w czasie trwania festiwalu.
 3. Na życzenie zespołu Organizator może zabezpieczyć na koszt grupy również wycieczki

statkiem : Kanał Augustowski lub Wielkie Jeziora Mazurskie.

 1. W czasie Festiwalu zespoły pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. Zespół zobowiązany jest do prezentacji programu zgodnie z życzeniami Organizatora, w tym również rejestrowanych przez środki masowego przekazu na potrzeby promocji festiwalu.
 3. Zespoły pokrywają we własnym zakresie:

– koszt transportu

– indywidualne ubezpieczenie uczestników.

 1. Za udział w Festiwalu zespoły nie otrzymują honorariów.
 2. Zespół powinien przygotować program na koncerty
 • 5 minutowy
 • 10 – 20 minutowy
 • około 15 minutowy program integracyjny, w którym zespół zaprosi uczestników festiwalu do wspólnej zabawy podczas WIECZORU FOLKOWEGO (np. 2-3 tańce integracyjne lub zabawy z regionu, itp.).
 1. Kierownicy i opiekunowie grup są odpowiedzialni (również finansowo) za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniach pozostających do dyspozycji zespołu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań wideo w celu dokumentacji i promocji Festiwalu. Uczestnicy festiwalu oraz reprezentanci zespołów nie będą z tego tytułu rościli żadnych praw.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Folkloru jest nadesłanie do Organizatora następujących materiałów:
 • karta zgłoszenia
 • 5 kolorowych fotografii dobrej jakości do wykorzystania w materiałach wydawniczych i promocyjnych (fotografie prosimy przesłać pocztą internetową)
 • adres strony www oraz linki do materiałów zespołu na YouTube

 

Wymienione materiały powinny być przesłane nie później niż do

1 maja 2019  pocztą  lub mailem na adres Organizatora,  podany poniżej.

 

Kontakt:  Ełckie Centrum Kultury

 1. Wojska Polskiego 47 , 19-300 Ełk

e-mail: piotr.witaszczyk@eck.elk.pll   lub  sekretariat@eck.elk.pl

Ewentualne pytania:

Dyrektor festiwalu  :  Piotr Witaszczyk – kierownik działu pieśni i tańca ECK

tel. +48 87 621 71 54 ,               kom.: + 48 725 333 500

ang. – REGULATIONS – 2019

karta-zgloszenia 2019

REGULAMIN 2019