Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego

Remont kawiarni kinowej zakończony!

Prace remontowe zakończyły się, sala główna kawiarni wraz z kuchnią, pomieszczeniem socjalnym oraz toaletą dla klientów  jest już gotowa.

Trwają zakupy mebli oraz sprzętu – niedługo pojawią się wygodne fotele oraz stoliki, a niebawem zakupiony zostanie sprzęt do nagłośnienia oraz projektor z ekranem.

Remont kawiarni powoli dobiega końca!

Wymienione zostały okna oraz oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach, odświeżono i odmalowano ściany, a także wyremontowane zostały pomieszczenia socjalne dla pracowników, kuchnia, łazienka dla klientów, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kafejka pomoże w promocji Kina ECK m.in. poprzez prowadzone w niej warsztaty kinoterapii i spotkania grup dyskusyjnych. Niebawem pokażemy wam zdjęcia z realizacji projektu, nie możemy się już doczekać kiedy będziemy mogli zaprosić Was do siebie i razem porozmawiać o kinie.

Rozpoczęcie prac remontowych

19 stycznia 2021r. podpisana została umowa z firmą Grundung Sp. z o.o. z Białegostoku na remont pomieszczeń kawiarni wraz z zapleczem.

Zakończenie prac jest planowane na 31 marca 2021r.

Prace rozpoczęły się już na drugi dzień od podpisania umowy. Powoli całe pomieszczenie zmienia się, stawiane są nowe ściany, wymienione zostaną okna, a wnętrza wkrótce nabiorą nowego blasku.

Planujemy stworzenie miejsca o klimacie filmowym, gdzie swobodnie będzie można odpocząć, napić się dobrej herbaty i podyskutować na tematy filmowe. Kawiarnia przejdzie generalny remont. Całkowicie zmieniamy wystrój oraz charakter tego miejsca.

W kawiarni zostanie zamontowany projektor wraz ze specjalnym ekranem, sieć Wi-Fi oraz zakupiony zostanie sprzęt dźwiękowy, wszystko po to, aby prowadzone działania stały na jak najwyższym poziomie.

W ramach projektu „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego” planujemy również zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej, przeprowadzenie warsztatów kinoterapii dla osób pracujących z grupami defaworyzowanymi, sesje kinoterapii dla młodych i starszych, polsko-litewskie wymiany młodzieży i seniorów o tematyce filmowej, polsko-litewską konferencją dotyczącą kinoterapii, a na sam koniec, stworzony zostanie podręcznik kinoterapii.

O projekcie

To polsko-litewskie przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska i będzie realizowane wspólnie przez dwóch partnerów: Ełckie Centrum Kultury, będące liderem, oraz Centrum Kinowe „Romuva” z Kowna – najstarsze litewskie kino, działające od 1940 roku.

Wykluczenie społeczne jest jednym z problemów doświadczanych po obu stronach polsko-litewskiej granicy. W projekcie dwie instytucje publiczne, wiedząc z doświadczenia, że udział w życiu kulturalnym i edukacji artystycznej może odgrywać znaczącą rolę w zwalczaniu ubóstwa poprzez włączenie społeczne bardziej wrażliwych grup społecznych, zdecydowały się połączyć siły i wykorzystać uniwersalne medium – kino – aby zaangażować społecznie słabsze grupy z Ełku i Kowna w szereg działań, które podniosą ich poczucie własnej wartości i motywację do zmiany, pozwalając poczuć się ważną częścią społeczeństwa.

Co się wydarzy?

  • w ECK powstanie kafejka kinowa – miejsce do działań związanych z kinem,
  • partnerzy zakupią sprzęt do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej,
  • wspólne działania kulturalne:

Działania projektu skierowane będą do dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, w wieku 7-17 lat, oraz do seniorów 60+.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2020 r., a zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektu to 207 750,84 euro, w tym dofinansowanie: 176 588,20 euro (85%).