Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego

Rozpoczęcie prac remontowych

19 stycznia 2021r. podpisana została umowa z firmą Grundung Sp. z o.o. z Białegostoku na remont pomieszczeń kawiarni wraz z zapleczem.

Zakończenie prac jest planowane na 31 marca 2021r.

Prace rozpoczęły się już na drugi dzień od podpisania umowy. Powoli całe pomieszczenie zmienia się, stawiane są nowe ściany, wymienione zostaną okna, a ściany nabiorą nowego blasku.

O projekcie

To polsko-litewskie przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska i będzie realizowane wspólnie przez dwóch partnerów: Ełckie Centrum Kultury, będące liderem, oraz Centrum Kinowe „Romuva” z Kowna – najstarsze litewskie kino, działające od 1940 roku.

Wykluczenie społeczne jest jednym z problemów doświadczanych po obu stronach polsko-litewskiej granicy. W projekcie dwie instytucje publiczne, wiedząc z doświadczenia, że udział w życiu kulturalnym i edukacji artystycznej może odgrywać znaczącą rolę w zwalczaniu ubóstwa poprzez włączenie społeczne bardziej wrażliwych grup społecznych, zdecydowały się połączyć siły i wykorzystać uniwersalne medium – kino – aby zaangażować społecznie słabsze grupy z Ełku i Kowna w szereg działań, które podniosą ich poczucie własnej wartości i motywację do zmiany, pozwalając poczuć się ważną częścią społeczeństwa.

Co się wydarzy?

 • w ECK powstanie kafejka kinowa – miejsce do działań związanych z kinem,
 • partnerzy zakupią sprzęt do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej,
 • wspólne działania kulturalne:
  • warsztaty kinoterapii dla osób pracujących z grupami defaworyzowanymi,
  • sesje kinoterapii dla młodych i starszych,
  • podręcznik kinoterapii,
  • polsko litewskie wymiany młodzieży i seniorów o tematyce filmowej,
  • polsko-litewska konferencja dotycząca kinoterapii.

Działania projektu skierowane będą do dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, w wieku 7-17 lat, oraz do seniorów 60+.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2020 r., a zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektu to 207 750,84 euro, w tym dofinansowanie: 176 588,20 euro (85%).