Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Ełckiego Centrum Kultury

O projekcie

Szybki rozwój Ełckiego Centrum Kultury w ostatnich latach, zarówno pod względem nowych przestrzeni dla działań kulturalnych, jak i liczby organizowanych wydarzeń, wymaga stałych inwestycji w wyposażenie, które – przy pracy siedem dni w tygodniu – zużywa się i szybko starzeje technologicznie.

Dzięki realizacji projektu ECK będzie mogło uzupełnić swoje zasoby o:

  • zestaw fotograficzny – aparat i obiektyw – do dokumentowania działań kulturalnych,
  • sprzęt oświetleniowy – stół realizatorski, głowice WASH, reflektory, maszyny do mgły oraz wyposażenie pomocnicze – który jest niezbędny do realizacji wydarzeń kulturalnych.

Wartość projektu to 250 000,00 zł, w tym dofinansowanie – 200 000,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2020 r.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.