Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom

Polsko-litewski projekt wymiany młodzieży „Tańcz!-sztuka przeciw uprzedzeniom”.

W dniach 24-25 sierpnia br. odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu, w której udział wzięły dwuosobowe reprezentacje z Polski i Litwy. W trakcie wizyty omówiono szczegółowe działania na temat realizacji projektu oraz możliwości dalszej współpracy, dokonano wizji lokalnej miejsc, w których realizowany będzie projekt, sprawdzono warunki zakwaterowania oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Już 16 września młodzież z obu krajów spotka się, aby móc wspólnie poznawać i uczyć się o swoich tradycjach, kulturze i historii. Podsumowaniem działań młodzieży będzie przygotowanie prezentacji, w której głównymi środkami przekazu będą muzyka, ruch i taniec. Etiudy będzie można zobaczyć 20 września o godz. 18:00 w Ełckim Centrum Kultury.

 


 

 

O projekcie

„Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom” to projekt promujący ideę dialogu międzykulturowego, jako środek wyrazu wykorzystujący taniec. Projekt angażuje we wspólne działania 20 młodych osób – związanych z Ełckim Centrum Kultury oraz uczniów Szkoły Artystycznej w Pabrade.

Centralnym punktem projektu jest taniec, który stanie się środkiem do przetworzenia i artystycznego przekazania wiedzy o Polsce i Litwie, pozwoli na konfrontację z punktem widzenia drugiej strony, wzajemne zrozumienie.

Wiedzę zdobytą w projekcie, własne odczucia i doświadczenia uczestnicy wykorzystają w etiudach tanecznych, które zrealizują w projekcie, by następnie zaprezentować je na scenie Ełckiego Centrum Kultury. Grupa wybierze się również do miast pogranicza – Sejn i Puńska, aby zobaczyć, jak w praktyce działa polsko-litewskie sąsiedztwo.

Realizacja projektu: 1 lipca – 21 października 2019 r.

Wartość projektu: 24 996,51 zł.