Poprawa warunków funkcjonowania Kina ECK

O projekcie

25 maja 2020 r. Ełckie Centrum Kultury rozpoczęło realizację projektu, w wyniku którego Kino ECK zakupi klimatyzatory do projektorni oraz kasy, nowego laptopa z oprogramowaniem do obsługi działań Kina, zmodernizowany zostanie system sprzedaży biletów. Do projektorni zostanie doprowadzona również sieć Wi-Fi.

Latem temperatury są coraz wyższe, co powoduje wzrost temperatury w serwerowi, gdzie pracują projektor, serwer oraz wzmacniacze. Rośnie też temperatura w kasie. Dlatego koniecznym było zakupienie klimatyzatorów, do uzyskania właściwych warunków do pracy ludzi i sprzętu.

Zmodernizowany zostanie system sprzedażowy biletów, który zostanie zintegrowany ze stroną internetową Kina. Wszystko po to, aby łatwiej i przyjemniej kupowały się bilety na seanse Kina ECK.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Priorytet 1 – Modernizacja kin) w wysokości 13 000 zł. Całkowita wartość projektu to 18 600 zł.