Nasze projekty

Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino

17.05.2017

Kultura bez granic

17.05.2017

Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”

17.05.2017

Nowoczesny Menadżer Kultury

20.04.2017

Termomodernizacja i remont elewacji ECK

20.04.2017