Nasze projekty

Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości

13.04.2018

Young Theatre / Młody Teatr

15.12.2017

Naświetlenie / Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość /

11.07.2017

Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne

11.07.2017

Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK

17.05.2017

Go digital! Culture at your fingertips

17.05.2017

Stopklatka – filmowe lato

17.05.2017

Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK

17.05.2017

Remont pracowni modelarni Ełckiego Centrum Kultury

17.05.2017

Śpiewająca Polska

17.05.2017

Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko – polskim

17.05.2017

Multimedialna galeria sztuki

17.05.2017

Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

17.05.2017

Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury

17.05.2017