Nasze projekty

Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom

25.06.2019

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

19.12.2018

Zakup projektora i serwera do Kina ECK

29.08.2018

Zakup ekranu do Kina ECK

29.08.2018

Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości

29.08.2018

Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”

13.04.2018

Young Theatre / Młody Teatr

15.12.2017

Naświetlenie / Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość /

11.07.2017

Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne

11.07.2017

Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK

17.05.2017

Go digital! Culture at your fingertips

17.05.2017

Stopklatka – filmowe lato

17.05.2017

Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK

17.05.2017

Remont pracowni modelarni Ełckiego Centrum Kultury

17.05.2017