Słupy ogłoszeniowe

UWAGA:

 • od 1 kwietnia do 30 września słupy plakatujemy we wtorki i piątki
 • od 1 października do 31 marca słupy plakatujemy TYLKO we wtorki

Plakaty należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed plakatowaniem.

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie miasta EŁK:

Słup nr 1 – ul. Wojska Polskiego (przy ECK)
Słup nr 2 – ul. Chopina (przy Poczcie)
Słup nr 3 – skrzyżowanie Mickiewicza i Piłsudskiego
Słup nr 4 – ul. Armii Krajowej (przy dworcu PKP)
Słup nr 5 – ul. Kościuszki (przy Katedrze)
Słup nr 6 – ul. Piłsudskiego (MOSIR)
Słup nr 7 – ul. Wojska Polskiego (rondo przy Wieży Ciśnień)
Słup nr 8 – ul. Suwalska (przy PUP)
Słup nr 9 – ul. Warszawska
Słup nr 10 – ul. Tuwima (przy Lewiatanie)
Słup nr 11 – ul. Grodzieńska (przy Okrąglaku)
Słup nr 12 – ul. Sikorskiego (na Konieczkach)
Słup nr 13 – ul. Dobrzańskiego (przy przedszkolu)
Słup nr 14 – ul. Piwnika Ponurego (SP9)
Słup nr 15 – Plac Jana Pawła II
Słup nr 16 – ul. Targowa
Słup nr 17 – ul. Kilińskiego
Słup nr 18 – ul. Kochanowskiego
Słup nr 19 – skrzyżowanie ul. Grajewskiej i Jana Pawła II
Słup nr 20 – ul. Jana Pawła II (przy kościele)
Słup nr 21 – ul. Tuwima (przy boisku ZS1)

Interaktywna mapa słupów

Mapa słupów do pobrania

CENNIK EKSPOZYCJI REKLAMY NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

Cena ekspozycji jednego plakatu na słupie za dobę:

 1. Pierwszy dzień
  • Format A2 (594x420mm) – 0,98 zł netto – 1,20 zł brutto
  • Format B1 (1000x707mm) – 2,46 zł netto – 3,00 zł brutto
 2. Każdy następny dzień
  • Format A2 (594x420mm) – 0,80 zł netto – 0,98 zł brutto
  • Format B1 (1000x707mm) – 1,80 zł netto – 2,20 zł brutto

Formularz zamówienia ekspozycji na słupach ogłoszeniowych

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA EŁK ADMINISTROWANYCH PRZEZ EŁCKIE CENTRUM KULTURY

 1. Słupy administrowane przez Ełckie Centrum Kultury są oznakowane tablicami w kolorze żółtym z napisem informującym o administratorze.
 2. Ekspozycji na słupach dokonuje się na zasadach odpłatności po uzgodnieniu z Ełckim Centrum Kultury następujących warunków:
  • ilość słupów, na których mają być eksponowane plakaty,
  • ilość plakatów eksponowanych na poszczególnych słupach,
  • ilość dni, przez które plakaty mają być eksponowane.
 3. Na słupach Ełckiego Centrum Kultury eksponowane mogą być jedynie plakaty przygotowane w pionie w formatach:
  • B1 (707×1000 mm)
  • A2 (420×594 mm)
  • W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość wywieszenia innych formatów plakatów.
  • W takich przypadkach cena ekspozycji ustalana będzie indywidualnie. O usytuowaniu plakatów na słupie decyduje administrator.
 4. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody administratora będą usuwane, natomiast naklejającemu zostanie naliczona opłata administracyjna.
  • Opłata administracyjna za naklejenie ogłoszenia bez zgody Ełckiego Centrum Kultury:
   100,00 zł + VAT za dobę, za 1 sztukę niezależnie od formatu.
 5. Ekspozycja ogłoszeń drobnych (niekomercyjnych) w strefie dla nich przeznaczonych jest bezpłatna w ilości: jedno ogłoszenie na słupie o formacie nie większym niż A4 (297×210 mm).
 6. Jednostki Samorządu Gminnego Gminy Miasta Ełku są zwolnione z opłaty ekspozycyjnej. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku uzgodnienia z administratorem warunków określonych w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 7. Plakaty będą wyeksponowane na słupach po uiszczeniu opłaty gotówką w kasie Ełckiego Centrum Kultury lub na konto ECK 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210.
 8. Minimalny czas ekspozycji plakatów to 4 dni robocze (wliczając dzień plakatowania) lub do czasu daty wydarzenia.
 9. W okresie od 1 kwietnia do 30 września plakatowanie odbywa się dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek, natomiast w okresie od 1 października do końca marca, raz w tygodniu we wtorek. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dni plakatowania.
 10. Ełckie Centrum Kultury może odmówić wywieszenia materiałów w przypadku gdy ich treść narusza obowiązujące normy etyczno-moralne lub godzi w jego interes lub właściciela słupów.
 11. Plakaty wyklejane są w ciągu jednego dnia. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych – np. duża ilość zleceń, złe warunki atmosferyczne, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu lub odwołaniu.
 12. W ramach gwarancji starannego wykonania usługi Ełckie Centrum Kultury zobowiązuje się do wymiany – bezpłatnego ponownego wyklejenia uszkodzonych plakatów podczas najbliższego, następnego plakatowania.
 13. Ełckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za:
  • odbarwienia lub inne zniekształcenia i wady dostarczonych plakatów powstałe w druku
  • naruszenie praw osób trzecich wynikających z treści formy plakatu
 14. Ełckie Centrum Kultury, w przypadku braku miejsca ekspozycyjnego na słupach ogłoszeniowych w terminie podanym przez zleceniodawcę może odmówić przyjęcia zlecenia i zaproponować wykonanie usługi w innym terminie.
 15. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez zleceniodawcę i nie odebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ECK.
 16. Wszelkie reklamacje przyjmowane tylko w czasie trwania zleconej ekspozycji.