TEATR

Dwa pierwsze spotkania rozpoczynające sezon w Szkole Artystycznej są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy!

TEATR 30 MINUT

„Aktor na planie filmowym” – zajęcia filmowo-multimedialne dla dzieci i młodzieży

Celem zajęć jest skuteczne posługiwanie się medium jakim jest film poprzez opanowanie narzędzi niezbędnych dla tej formy wypowiedzi. Współczesny świat, tak mocno nasycony multimediami, skłania do refleksji: czy właśnie – najczęściej nieświadomie – nie dążymy do tego by żyć w świecie wykreowanym? Proponujemy formę zajęć, która pomoże uczestnikom zrozumieć medium jakim jest film. Nauczy kreatywnie komunikować oraz dostrzegać kreację w komunikacie medialnym. Umocni uczestników na pozycji podmiotowej w kontakcie z „multimedialną rzeczywistością”. Pomoże w jasnym i atrakcyjnym budowaniu przekazu poprzez film i multimedia. Bez wiedzy na temat budowy komunikatu jakim jest film, nie sposób z sukcesem poruszać się w przestrzeni multimediów. Nasze zajęcia, jakkolwiek pod nazwą „Aktor na planie filmowym”, poświęcone będą rozwijaniu talentów kreatorów dzieła filmowego różnych profesji. Zapraszamy młodzież zainteresowaną filmowaniem, reżyserią, scenariopisarstwem, aktorstwem i montażem oraz obróbką filmów, a także scenografią i kostiumografią.

Grupa wiekowa: młodzież 13+, poniedziałek 15:00-18:00, sala 25 ECK, Koszt: bezpłatne

Instruktor: Marek Cichucki

Marek Cichucki – Studiował na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studia ukończył z wyróżnieniem obroniwszy pracę dyplomową „Początki nowoczesnej inscenizacji – przełom XIX i XX wieku” w 1985 roku. Będąc studentem przyjął angaż w Teatrze Studyjnym’83 w Łodzi, gdzie otrzymał nagrodę krytyki „Najlepszy debiut sezonu”. Następnie otrzymał angaż w Teatrze Nowym w Łodzi, a później w Zespole Janusza Wiśniewskiego w Warszawie. Współpracował z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, Teatrem Buffo w Warszawie, Teatrem Studyjnym w Łodzi, Teatrem im. Jaracza w Łodzi, Teatrem im. Wyspiańskiego w Katowicach, Teatrem KTO w Krakowie, Teatrem Formalnym w Sankt Petersburgu, Teatrem Alfred ve dvoře w Pradze, Teatrem Novogo Fronta w Pradze. Obecnie jest związany z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku oraz Teatrem Nowym w Łodzi.

TEATR „ZA ZIELONĄ KURTYNĄ”

Warsztaty teatralne, zabawa teatrem, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, praca nad poprawną wymową, dykcją, rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej, ruch sceniczny, techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, tworzenie krótkich scenek teatralnych.

Grupa wiekowa: 7-10 lat, poniedziałek 17:00-17:45, sala Zebra ECK, środa 17:00-17:45, sala nr 30, Koszt: 70 zł

Instruktor: Liliana Łubian-Podgórna

 

SZTUKA PUKA

Warsztaty teatralne, gry i zabawy teatralne, praca z tekstem, ćwiczenia emisyjne, intonacja i akcentowanie, ruch sceniczny, techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, warsztat pracy aktorów, współtworzenie scenariusza, adaptacja oryginalnych utworów oraz autorskich scenariuszy, tworzenie krótkich scenek teatralnych. Nad tym wszystkim będziemy pracować na zajęciach teatralnych Sztuka Puka.

Grupa wiekowa: 11-14 lat, poniedziałek 18:00-18:45 sala Zebra, środa 18:00-18:45 sala nr 30, Koszt 70 zł

Instruktor: Liliana Łubian-Podgórna