Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk

Mazury to kraina geograficzna położona w północno-wschodniej części Polski. To jeden z najpiękniejszych regionów kraju, zwany Krainą Wielkich Jezior.

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” jest godnym jej reprezentantem, popularyzującym wartości kultury wielu regionów, poprzez prezentację piękna muzyki i tańca, pieśni i strojów. Zespół przedstawia ich tradycyjną formę opracowaną scenicznie i artystycznie.

Grupa powstała w 2001 roku, działa przy Ełckim Centrum Kultury i do dnia dzisiejszego jest wizytówką miasta. Pierwszą kadrę zespołu stanowili: Jarosław Wojciechowski – kierownik artystyczny i choreograf, Bożena Bieleniewicz – kierownik organizacyjny, Maria Nienałtowska – kierownik grupy wokalnej oraz Tadeusz Deluga – kierownik muzyczny.

Dzisiaj zespół liczy 120 osób i obejmuje sześć grup: cztery grupy taneczne, kapelę oraz grupę wokalną, gdzie mieszkańcy ziemi ełckiej niezależnie od wieku, tańczą, grają  i śpiewają, spędzając swój wolny czas.

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „EŁK” był niejednokrotnie wyróżniany na Ogólnopolskich Przeglądach Folklorystycznych, posiada weryfikację przyznaną przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF uprawniającą do reprezentowania polskiej kultury za granicą.

Od 2003 roku kadrę zespołu stanowią:

Kierownik Mazurskiego Zespoły Pieśni i Tańca „Ełk”; Headmaster of Masurian Song and Dance Ensemble „Ełk”
Piotr Witaszczyk

Opieka muzyczna i przygotowanie wokalne; Music care and preparation of vocal
Edward Szabat

Choreograf; Choreographer
Magdalena Witaszczyk

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „EŁK” był niejednokrotnie wyróżniany na Ogólnopolskich Przeglądach Folklorystycznych.

Posiada weryfikację uprawniającą do reprezentowania polskiej kultury za granicą, przyznaną przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

 

W repertuarze posiadamy:

grupa dziecięca

  • polka
  • zabawy i tańce mazurskie
  • zabawy i tańce opoczyńskie
  • menuet

grupa średnia

  • tańce narodowe: krakowiak, polonez
  • wiązanki pieśni i tańców: kaszubskich, śląskich, sieradzkich, mazurskich

grupa dorosła

  • tańce narodowe: polonez, mazur, kujawiak z oberkiem, krakowiak,
  • wiązanki pieśni i tańców: kaszubskich, warmińskich, podlaskich, łowickich, krośnieńskich, spiskich
  • PO ŁOWICKIM DYNGUSIE – obrzęd chodzenia z „gaikiem i kogutkiem”
  • MAZURSKIE KOLĘDOWANIE