Mazurskie Guziny

Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne MAZURSKIE GUZINY to, doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów, nauczycieli, tancerzy i kierowników grup.

  • zajęcia taneczne
  • zajęcia muzyczne i wokalne
  • wiele dyskusji (poszukiwanie oryginalnych metod promocji dorobku „małych ojczyzn” i własnych osiągnięć twórczych)
  • rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej środowisk
  • dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych
  • seminaria i sesje popularnonaukowe – ochrona dziedzictwa kulturowego najcenniejszych wartości kultury polskich grup etnograficznych i etnicznych – wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych.

pliki do pobrania: