Zajęcia dla malucha

 

GIMNASTYKA SMYKA – ZABAWY I PIELĘGNACJA  – PODSTAWY

Zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju ruchowego niemowlaków. Będziemy również stymulować 3 najważniejsze zmysły: przedsionkowy, propriocepcja i dotyk.

Dzięki odpowiedniej strukturze warsztatów maluch będzie stopniowo poznawać swoje ciało i utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe. Natomiast rodzic wzmocni się w swojej nowej roli społecznej i pogłębi więź z dzieckiem.

Stała praktyka w powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń i zachowań sprawi, że opiekun nauczy się przyjaznej pielęgnacji niejako przypadkiem. A zabawy poznane na zajęciach staną się inspiracją do kontynuowania ich w domu.

instruktor:  Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Gimnastyka smyka
zabawa i pielęgnacja – podstawy
grupa wiekowa: 3-6 miesięcy
grupa „Turlaki”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 32
poniedziałek
godz. 12.00 -12.45
Cena – 60 zł
zapisy
Gimnastyka smyka
zabawa i pielęgnacja – podstawy
grupa wiekowa: 7-10 miesięcy
grupa „Czworaki”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 32
poniedziałek
godz. 13.00 -13.45
Cena – 60 zł
zapisy
Gimnastyka smyka
zabawa i pielęgnacja – podstawy
grupa wiekowa: 10-18 miesięcy
grupa „Czworaki”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 32
poniedziałek
godz. 14.00 -14.45
Cena – 60 zł
zapisy

SMYKOMULTISENSORYKA

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Aleksandrę Charęzińską https://www.charezinska.pl/

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

* ROZWOJOWYM– wspierają całościowy rozwój dziecka.

* PROFILAKTYCZNYM– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych– związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

* PRZESIEWOWYM– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka — jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

* EDUKACYJNYM– rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

* ZABAWOWYM – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

* NASTAWIONYM NA PROCES – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Zajęcia prowadzi Weronika Dudek – Certyfikowany trener 1 i 2 stopnia SMYKO-MULTISENSORYKI i SMYKO-MULTISENSORYKI z elementami matematyki sensorycznej.

instruktor: Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Smykomultisensoryka
grupa wiekowa: 7-18 miesięcy
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 32
środa
godz. 10.00 -11.00
Cena – 60 zł
zapisy
Smykomultisensoryka
grupa wiekowa: 1-3 lat
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 32
środa
godz. 12.00 -13.00
Cena – 60 zł
zapisy

 

ZAPISY: https://www.strefazajec.pl/company/ECK-id1176.html

Szkoła Artystyczna – Dział Edukacji Kulturalnej ul. Armii Krajowej 21

Email: sekretariat.szarte@eck.elk.pl
Telefon: +48 87 520 00 48

Godziny pracy sekretariatu :
08:00 – 16:00