Ełcki Teatr Tańca

Ełcki Teatr Tańca jest grupą prezentującą różnorodne formy tańca: modern, jazz, broadway jazz, modern jazz underground, współczesny, funky jazz oraz stylizację tańca towarzyskiego i charakterystycznego, gdzie taniec jest środkiem do przedstawienia działań teatralnych.

Skład grupy tworzy głównie młodzież szkół średnich i studenci, ale także dorośli i młodzież gimnazjalna.

Kadra:

mgr Magdalena WITASZCZYK
– choreograf Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca EŁK oraz Ełckiego Teatru Tańca, autorka wielu choreografii dla zespołów regionalnych oraz widowisk ludowych i teatralnych nagradzanych w ogólnopolskich przeglądach folklorystycznych, konkursach i festiwalach międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, studium kulturalno-oświatowego w Ciechanowie oraz dwuletniego kursu instruktorskiego w Białymstoku w dziedzinie tańca jazzowego.

mgr Monika WIELGAT
– instruktor tańca Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca EŁK i Ełckiego Teatru Tańca, absolwentka: AWF w Warszawie a także dwuletnich kursów instruktorskich z dziedziny tańca ludowego (Warszawa) oraz tańca współczesnego (Białystok)

mgr Piotr WITASZCZYK
– kierownik Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca EŁK oraz założyciel Ełckiego Teatru Tańca, reżyser blisko 60 spektakli teatralnych i tanecznych, scenarzysta. Wielokrotnie nagradzany na tanecznych i teatralnych festiwalach krajowych i międzynarodowych.
Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek pedagogika artystyczna, dyplomowany instruktor teatralny i taneczny – absolwent studium kulturalno-oświatowym w Ciechanowie. Inicjator i organizator wielu projektów artystycznych, warsztatów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

pliki do pobrania: