Podpisanie umowy na modernizację audytorium i pomieszczeń za kulisami Ełckiego Centrum Kultury

Ełckie Centrum Kultury wyłoniło i podpisało umowę z wykonawcą na modernizację audytorium i pomieszczeń za kulisami Ełckiego Centrum Kultury.

Ełckie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie na realizację projektu Ludzie z przygranicza działają — turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa — Ełk, Oziersk, Stare Juchy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.  Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Koszt prac na podstawie umowy z wykonawcą to 773 594,34 zł. Wartość dofinansowania wynosi 90% tej kwoty.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. remont audytorium (podscenia) i pomieszczeń za kulisami (zaplecza sceny) sali widowiskowej istniejącego budynku Ełckiego Centrum Kultury z wyposażeniem technicznym i sanitarnym, a także przebudowa wyjścia z tej części budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych zapewniający bezpośredni dostęp dla osób na wózkach do zaplecza sceny oraz wykonanie zagospodarowania przyległego terenu.

Niniejsza informacja na stronie internetowej została opublikowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za jej treść odpowiada wyłącznie Ełckie Centrum Kultury i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.